Gelderse Opleiding voor Sportmassage
 

Manuele Lymfedrainage

 

Inleiding
Manuele lymfdrainage is een methode waarbij met verschillende handgrepen invloed wordt uitgeoefend op het lymfatisch systeem. De handgrepen worden anders uitgevoerd dan de handgrepen van de klassieke massage; onder andere is de druksterkte lager. Behalve het effect op het lymfatisch systeem geeft de rustige benadering een ontspannend effect.
Manuele lymfdrainage heeft een positieve werking bij herstel na sport en bewegen en kan preventief werken ter voorkoming van blessures. Het kan als zodanig goed door sportmasseurs worden gebruikt. In Duitsland wordt deze methode veelvuldig toegepast. In Nederland wordt de methode reeds gebruikt door fysiotherapeuten voor de behandeling van pathologische aandoeningen.
Binnen de sportmassage kan manuele lymfdrainage worden toegepast:

 • na training of wedstrijd, ter verbetering van de homeostase. Manuele lymfdrainage kan een bijdrage leveren aan het gehele proces van herstel, onder andere om de fysiologische milieuverandering (b.v. verzuring) te herstellen;
 • bij overbelastingsverschijnselen. Manuele lymfdrainage kan een drainerende ondersteuning geven bij de herstelprocessen van normale fysiologische overbelasting;
 • als ondersteunende maatregel bij blessures en traumata, door verbetering van de lymfdynarniek;
 • als preventieve maatregel, bij een mogelijk ontstaan van een blessure;
 • in het verzorgingsprogramma van de sportmasseur die werkzaam is in de sauna.

Vanwege de geschiktheid van de methode binnen de sportmassage, heeft het Nederlands Instituut voor Sport en Gezondheid, ten behoeve van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage, de cursus Manuele Lymfdrainage voor sportmasseurs ontwikkeld.

Inhoud
De nadruk van de cursus ligt op het leren van praktijkvaardigheden. Om de techniek te beheersen, is het van belang dit veel te oefenen.
Na de basisanatomie en fysiologie van het lymfatisch systeem en een inleiding op de manuele lymfdrainage in theorie en praktijk, komt de manuele lymfdrainage voor het gehele menselijke lichaam aan bod. Daarbij ligt de nadruk op delen die het meest relevant zijn voor de sportmasseur.
Een maand na de eerste cursusdagen is een terugkomdag gepland, waarop een aantal praktijkgebieden worden herhaald (afgestemd op de wensen van de cursisten) en er dieper wordt ingegaan op de praktijkuitvoering. Tevens komen nieuwe theoretische en praktische onderdelen aan bod. Ook is er een terugkomdag waar ruimte gereserveerd is voor discussie en uitwisseling van ervaringen.
De cursus is speciaal ontwikkeld voor sportmasseurs. Dit houdt onder andere in dat behandeling van pathologische aandoeningen door middel van manuele lymfdrainage niet aan bod komt.

Doelstelling
De sportmasseurs kunnen na afloop van de cursus, de techniek manuele lymfdrainage toepassen binnen het taakveld van de sportmassage.

Doelgroep
De cursus kan gevolgd worden door diegenen die een redelijke vooropleiding gevolgd hebben in de richting van (sport)massage of aanpalend beroep. Het maximum aantal deelnemers is 16.

Data

De cursus wordt gehouden op de zaterdagochtend in principe om 2 à 3 weken
De cursus begint op zaterdag 17 september 2016.
Verder wordt bij aanvang van deze les eerst een uitvoerige omschrijving gegeven van de cursusinhoud.

Cursuslocatie
De cursus vindt plaats in de cursusaccommodatie van de GOS, activiteitencentrum "TITUS BRANDSMA", Tweede Oude Heselaan 386 te Nijmegen. De cursusduur bedraagt 10 dagdelen van
3 uur. De cursusprijs is inclusief het cursusboek en een DVD.

Wat zijn de cursuskosten?

Inschrijfgeld                           €   100,00
Bij aanvang cursus                  -   200,00
                                              -----------
Totaal                                     €  300,00

De aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld op te sturen en het inschrijvingsgeld te storten op rekening van:

De Gelderse Opleiding voor Sportmassage,
Hengemunde 42, 6578 BT Leuth
tel. 024 - 6632587/6631431.
Bank: S.N.S. Bank Nijmegen nr. 82.53.88.597

Hebt u echter nog aanvullende vragen, neem dan contact met ons op.

 

LEERDOELEN CURSUS MLD

Theorie - algemeen

Als deze materie bestudeerd is dan moet de cursist in staat zijn om onderstaande begrippen te noemen/beschrijven:

 • Verschillen tussen bloedsomloop en lymfestelsel.
 • De anatomische bouw en de werking van lymfecapillair, précollector, lymfangion, lymfeknoop en collector.
 • Enkele anatomische varianten.
 • Fysiologie van het lymfatische systeem.
 • Transportmechanismen: osmose, diffusie, filtratie, pinocytose.
 • De uitwisseling tussen het het bloedvat en het interstitium.
 • De diverse drukken: colloid osmotische druk in de bloedvaten, colloid osmotische druk in het interstitium, de bloeddruk in het capillair, de interstitiële weefseldruk, het evenwicht van Starling.
 • Storingen in het evenwicht van Starling en de taak van het lymfvatsysteem.
 • Plaatsen waarvan het interstitiële eiwit komt, alsmede het mechanisme van het lymfetransport.
 • Transportcapaciteit

Topografie van het verloop van de lymfevaten

Als deze materie bestuurdeerd is dan moet de cursist in staat zijn om onderstaande begrippen te noemen/beschrijven:

 • Het verschil tussen oppervlakkig en diepe lymfevaten.
 • De lymfevaten van de huid alsmede de waterscheidingen.
 • Het lymfatische systeem van de hoofd en halsregio.
 • Het extra craniale gebied.
 • Het intracraniale gebied.
 • De lymfevaten van het halsgebied.
 • De lymfevaten van de bovenste extremiteit.
 • De lymfevaten van de onderste extremiteit.
 • De lymfevaten van de organen in het bekken.
 • De lymfevaten van de organen in de buikholte.
 • De ductus thoracicus.
 • De lymfevaten van de borstholte en de borstklier.
 • De venendriehoek (Terminus).

Praktijk

Als deze materie bestudeerd is moet men onderstaande handgrepen technisch goed kunnen uitvoeren:

 • 4-vingertechniek (staande cirkels).
 • Pompgreep (tegengestelde technieken).
 • Schepgreep.
 • Draaibeweging (gelijkgerichte technieken).
 • Combinatiegreep ("Quergriff = pompgreep en staande cirkels - verder schuiven)

Vervolgens moet men bovengenoemde handrepen kunnen toepassen op de drainage van onderstaande regio's rekening houdend met de diverse waterscheidingen:

 • Voorzijde van de hals.
 • Het gezicht.
 • De nek in lighouding en in zithouding.
 • De rug thoracaal en lumbaal.
 • De arm.
 • De borst.
 • Het buikdek en de diepe buikholte.
 • Het been.