Gelderse Opleiding voor Sportmassage
 

 

Overweging

Sportmassage
Sportmassage is geen eenvoudige studie. Bij de lessen zullen Latijnse benamingen gehanteerd worden. Belangstelling in de onderwezen vakken, naast voldoende praktische vaardigheid, zullen noodzakelijk zijn om met goed gevolg het examen te kunnen afleggen. Dit vereist van de kandidaat een grote inzet. Het verzuim op lesavonden moet men daarom ook tot een minimum beperkt houden.
Regelmatige studie, zowel voor de theorie als praktijk is nodig om met goed gevolg het diploma te behalen. Een sterke motivatie om het diploma te willen halen en een goede sportmasseur te willen worden is de juiste instelling.
Gezien de aard van de opleiding is tevens een goede lichamelijke conditie gewenst. De cursus wordt gehouden op maandag in het Centrum “Titus Brandsma”, Tweede Oude Heselaan 386 te Nijmegen.

Docenten
Ons instituut leidt al ruim 35 jaar (sport)masseurs met succes op voor het enige door de overheid en de sportwereld (NOC*NSF) erkende diploma NGS-sportmassage.

De docenten, die een groot aantal jaren aan de opleiding verbonden zijn, volgen continu de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de (sport)massage, de (sport)verzorging, onderzoekmethoden, e.a.. Indien er ontwikkelingen zijn, belangrijk voor het vak sport- of wellnessmassage dan worden deze in de cursus opgenomen. Het cursusmateriaal is door onze docenten zelf ontwikkeld.
 

De cursustijden zijn: maandag van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Per cursus worden niet meer dan 20 - 24 cursisten toegelaten. De aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld op te sturen - te mailen - naar:

  De Gelderse Opleiding voor Sportmassage,
Hengemunde 42, 6578 BT Leuth
info@gosmt.nl
 

Inschrijving
De inschrijving is van kracht op het moment, dat het inschrijvingsformulier ontvangen is. U ontvangt dan in de
maand augustus een factuur om het inschrijf(cursus)geld te voldoen en een uitnodiging voor de introductie/lesavond die gehouden wordt op maandag 4 september 2017 te Nijmegen.
Op deze introductie/lesavond wordt een uitvoerige omschrijving gegeven van de cursusinhoud, wordt verder het lesrooster medegedeeld en volgt een presentatie van de eerste lesstof.
Het geslaagdenpercentage van onze opleiding ligt gemiddeld hoog.


Wat zijn de cursuskosten?s

Inschrijfgeld   € 200,00
Bij aanvang cursus € 690,00
Totaal 

€ 890,00

   


Belangrijk
Het benodigd studie materiaal (cursusdictaat, werkboek sportmassage, extra informatie d.m.v. extra drukwerk) zijn in de cursuskosten inbegrepen. Het examengeld, dat voldaan moet worden aan de organiserende instantie, het Nederlands Genootschap voor Sportmassage, is buiten het cursusgeld gehouden.
Mocht u om een aanvaardbare reden niet in de gelegenheid zijn de cursus binnen de normale cursusduur te volbrengen, dan hebt u recht op vervolg(herhalings)lessen, waarvoor nagenoeg geen extra kosten worden berekend. Ook kunnen op enkele avonden/zaterdagen nog facultatieve lessen (eventueel gastcolleges) worden gegeven, die eveneens in het cursuspakket opgenomen zijn.
Indien men de cursus om geldige reden moet afbreken, dan mag men deze zonder kosten het daarop volgende jaar afmaken. Na inschrijving verplicht de cursist zich het volledige cursusgeld te voldoen.