Gelderse Opleiding voor Sportmassage
 

Cursuskalender 2016/2017

Rooster

Elke cursusavond bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De cursus begint op maandag 8 april 2019 in Nijmegen van 19.00 - ca 22.00 uur.
Het digitale theorie-examen van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) wordt gehouden op 'n dagdeel vanaf begin maart t/m einde oktober. Indien de kandidaat het theorie-examen met gunstig gevolg heeft afgelegd, wordt hij/zij uitgenodigd  voor het praktijkexamen (assesment) om het assessment te doen. Het assesment kan afgelegd worden op de een zaterdag in november 2019 of op één van de daaropvolgende zaterdagen in februari/juni 2020.

Kanidaten, die het theorie-examen niet gunstig afgesloten hebben, kunnen het gehele verdere jaar herexamen doen voor het (de) vak(ken) waar een onvoldoende voor is gescoord, doch de praktijkexamen (assessment) is dan in februari 2020.
Ons instituut geeft voor laatstgenoemde groep nog 'n aantal lesavonden ter voorbereiding op dit examen (assessment).

 
 
Les 1

Theorie : Cel en weefsel.

Les 2 
 

Theorie : Anatomie algemeen
Praktijk : Massage; effleurages rug.

Les 3 


Theorie : Skelet van de romp
Praktijk : Massage; effleurages rug.

Les 4 


Theorie : Bewegingsleer
Praktijk : Massage; effleurages rug.

Les 5

Verzorging - EHBO - Reanimatie

Les 6


Verzorging - EHBO - Reanimatie

Les 7 


Theorie : Spieren en bewegingen van de romp
Praktijk : Massage, petrissages rug

Les 8


Theorie : Herhalen spieren romp
Praktijk : Massage nek - schouderlijn - schoudergordel


Les 9


Theorie : Sportmassage
Praktijk : Massage rug

Les 10

Theorie : Skelet en spieren bovenste extremiteit
Praktijk : Functieonderzoek algemeen

Les 11


Theorie : Skelet en spieren bovenste extremiteit
Praktijk : Massage nek- schouderlijn - schoudergordel

Les 12Theorie : Spieren bovenste extremiteit
Praktijk : Functieonderzoek van de romp
Tentamen 1

Les 13


Theorie : Bewegingen van van romp en de bovenste extremiteit
Praktijk : Massage van de bovenste extremiteit 

Les 14


Theorie : Verzorging
Praktijk : Bandageren.

Les 15


Theorie : Stofwisseling en spijsvertering
Praktijk : Massage van de bovenste extremiteit.

Les 16


Theorie : Bloedsomloop en bloed
Praktijk : Massage van de rug.

Les 17


Theorie : Spieren en bewegingen van de bovenste extremiteit
Praktijk : Functie-onderzoek van de bovenste extremiteit.

Les 18


Theorie : Herhaling fysiologie en anatomie
Praktijk : Massage van de bovenste extremiteit.

Les 19Theorie : Skelet en spieren van de onderste extremiteit
Praktijk : Massage van de bovenste extremiteit.
Tentamen 2

Les 20


Theorie : Skelet en spieren van de onderste extremiteit
Praktijk : Massage van de bovenste extremiteit.

Les 21


Theorie : Verzorging
Praktijk : Bandageren.

Les 22


Theorie : Ademhaling
Praktijk : Massage onderste extremiteit.
Tentamen 3

Les 23


Theorie : Uitscheiding en warmtehuishouding
Praktijk : massage van de onderste extremiteit.

Les 24

 
Theorie : Zenuw- en hormoonstelsel
Praktijk : Functie-onderzoek van de onderste extremiteit.
Tentamen 4
Les 25

 
Theorie : Spieren en bewegingen van de onderste extremiteitl
Praktijk : Massage van de onderste extremiteit.

Les 26


Theorie : Inspanningsfysiologie
Praktijk : Massage van de rug

Les 27Theorie : Herhalen anatomie + fysiologie
Praktijk : Verzorging
Proefexamen

Les 28


Theorie: Typologie, sporthygiëne + kwaliteitszorg
Praktijk : Massage onderste extremiteit

Les 29


Theorie : Herhalen anatomie + fysiologie
Praktijk : Massage rug/schouder

Les 30


Theorie : Verzorging
Praktijk : Bandageren

Les 31

Praktijk : Functieonderzoek, Massage en Verzorging.
Voorbereiding assessment (praktijk examen)

Les 32

Praktijk : Voorbereiding assessment (praktijk examen)

Les 33

Praktijk : Voorbereiding assessment (praktijk examen)

Les 34

Praktijk : Voorbereiding assessment (praktijk examen)

Les 35

Praktijk : Voorbereiding assessment (praktijk examen)

Les 36

Praktijk : Voorbereiding assessment (praktijk examen)

Les 37

Praktijk : Voorbereiding assessment (praktijk examen)

Les 38

Praktijk : Voorbereiding assessment (praktijk examen)

Les 39

Praktijk : Voorbereiding assessment (praktijk examen)

Les 40


Praktijk : Voorbereiding assessment (praktijk examen)