Gelderse Opleiding voor Sportmassage
 

 

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING,
BETALING EN ANNULERING VAN BIJ-
EN NASCHOLINGSCURSUSSEN VAN DE GOS

1.

 

Aanmelding voor deelname aan een cursus/scholing georganiseerd door de GOS geschiedt door inzending van het inschrijfformulier dat is toegezonden of gedownload of via het online inschrijfformulier van de website van de GOS, t.w. www.gosmt.nl.

 

 

2 .
 

De aanmeldingen worden verwerkt door de GOS. Dit gebeurt op volgorde van ontvangst totdat het maximum aantal deelnemers is bereikt.

 

 

3.
 

Binnen 2 weken na ontvangst van het inschrijfformulier zal de GOS de inschrijvingen bevestigen. Daarmee wordt de inschrijving definitief.

 

 

4.

Aanmeldingen boven het gestelde maximum aantal deelnemers worden vermeld op een reserve-/wachtlijst.

 

 

5.
 

Uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de scholing ontvangt de cursist de factuur voor de betreffende scholing. Deze dient binnen de daarop gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

 

 

6. 

Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een cursus kan de cursus geannuleerd worden. De deelnemers van de betreffende cursus ontvangen hierover bericht, uiterlijk 2 weken voor de cursusdatum. Gedane betalingen worden direct na berichtgeving teruggestort en de deelnemers kunnen bovenaan de wachtlijst voor een identieke cursus komen als zij dat schriftelijk of via een mail aan info@gosmt.nl kenbaar maken.

 

Afmelding en administratiekosten
 

Na de ontvangst van de bevestiging van de inschrijving door de GOS is de cursist definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus/scholing waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld. Als een cursist door omstandigheden verhinderd is om deel te nemen, dan dient dit direct schriftelijk of via de e-mail kenbaar gemaakt te worden aan het secretariaat van de GOS.

 

 

*

Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van een cursus/scholing wordt 15% van het totale cursusbedrag in rekening gebracht.

 

 

*

Bij afmelding zes tot vier weken voor aanvang van een cursus/scholing wordt 25% van het totale cursusbedrag in rekening gebracht.

 

 

*

Bij afmelding vier tot twee weken voor aanvang van een cursus/scholing wordt 50% van het totale cursusbedrag in rekening gebracht.

 

 

*

Bij afmelding binnen twee weken voor aanvang van een cursus/scholing wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

 

 

*


In het geval de GOS – via haar wachtlijst – kan voorzien in bezetting van de opengevallen plaats, is 50% van het totale cursusbedrag verschuldigd.
In alle gevallen van annulering of wijziging van een inschrijving voor cursus of opleiding brengen we, los van de hiervoor vermelde betalings- en annuleringsvoorwaarden, € 25 administratiekosten in rekening.