Gelderse Opleiding voor Sportmassage
  WELLNESSMASSAGE

 

De GOS is een door het NGS erkend opleidingsinstituut. Genoemde opleiding duurt 10 maanden en wordt afgesloten met het NGS-diploma en licentie sportmassage. Na het behalen van het diploma sportmassage is voor geïnteresseerden in wellnessmassage een aanvulling voor het praktijkexamen wellness.

Op steeds meer plaatsen in Nederland is een stijgende vraag naar “Wellnessmassage”. Je kunt de praktijk als wellnessmasseur b..v. uitvoeren in sauna’s, kuuroorden, beautyfarms, thermen, zwemparadijzen, hotels e.a. Je kunt echter ook een eigen praktijk/salon beginnen of een en ander uitoefen naast b.v. schoonheidsspecialisatie, pedicure, enz..
Het NGS heeft de opleiding en het examen van de Wellnessmasseur geïnitieerd en dusdanig vorm gegeven, dat de masseur zijn praktisch handelen op een verantwoorde wijze kan uitvoeren.

Stofomschrijving
Anatomie
Fysiologie
Theorie en praktijk massage
Reanimatie
Functieonderzoek, t.w informatie, observatie en palpatie
Materiaalkennis

Sociale vaardigheden
- communicatie
- voorlichting, advies en instructie
- omgangsvormen en gedrag

Kwaliteitszorg
- hoofdlijnen wet- en regelgeving privacyregelgeving
- hoofdlijnen wet- en regelgeving cliëntenrechten
- omgeving en ontwikkelingen Wellnessmasseur
- documentatiebeheer
- richtlijnen inrichting van de behandelruimte

Docenten
Ons instituut leidt al ruim 35 jaar (sport)masseurs met succes op voor het enige door de overheid en de sportwereld (NOC*NSF) erkende diploma NGS-sportmassage.

De docenten, die een groot aantal jaren aan de opleiding verbonden zijn, volgen continu de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de (sport)massage, de (sport)verzorging, onderzoekmethoden, e.a.. Indien er ontwikkelingen zijn, belangrijk voor het vak sport- of wellnessmassage dan worden deze in de cursus opgenomen. Het cursusmateriaal is door onze docenten zelf ontwikkeld.
 

Overweging
Regelmatige studie, zowel voor de theorie als praktijk is nodig om met goed gevolg het diploma te behalen. De motivatie om het diploma te willen halen en een goede wellnessmasseur te willen worden is de juiste instelling.
Gezien de aard van de opleiding is tevens een goede lichamelijke conditie gewenst. De cursus wordt gehouden op maandag en op zaterdag (optioneel) in het centrum “Titus Brandsma”, Tweede Oude Heselaan 386 te Nijmegen. De cursusavond op maandag begint om 19.00 uur en eindigt om ca. 22.00 uur.
De cursisten volgen dus eerst de cursus sportmassage. Na het behalen van het diploma sportmassage wordt nog een aanvulling gegeven voor het praktijkexamen wellnessmassage.
Op de cursus worden niet meer dan 20 - 24 cursisten toegelaten. De aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld op te sturen - te mailen - naar:

De Gelderse Opleiding voor Sportmassage,
Hengemunde 42, 6578 BT Leuth
info@gosmt.nl

De inschrijving is van kracht op het moment, dat het inschrijvingsformulier ontvangen is. U ontvangt dan in de maand augustus een factuur om het inschrijf(cursus)geld te voldoen en een uitnodiging voor de introductie/1e les, die gehouden wordt in september.
Tijdens de eerste les wordt een uitvoerige omschrijving gegeven van de cursusinhoud, wordt verder het lesrooster medegedeeld en volgt een presentatie van de eerste lesstof.

Cursuskosten
De cursusprijs is  € 890,00
Het benodigd studie materiaal (cursusdictaat, werkboek sportmassage, extra informatie d.m.v. extra drukwerk) zijn in de cursuskosten inbegrepen. Het examengeld dat voldaan moet worden aan de organiserende instantie, het Nederlands Genootschap voor Sportmassage, is buiten het cursusgeld gehouden.
Indien men de cursus om geldige reden moet afbreken, dan mag men deze zonder kosten het daarop volgende jaar afmaken. Voor het voortijdig eindigen van de cursus, zie cursusvoorwaarden.