Gelderse Opleiding voor Sportmassage
 

 

Sportmassage in de lichaamsverzorging

Kies een opleiding waar
kwaliteit en succes
al 25 jaar toonaangevend zijn
2h_petri

Het is een duidelijke zaak. De geruisloze integratie van de diverse lichaamsverzorgende beroepen, welke o.a. worden aangeboden via de beauty-centra vinden ook op kleinere schaal steeds meer plaats.
Sportmassage en voetverzorging, sauna en sportmassage, schoonheidsbehandelingen en lichaams- c.q. sportmassage zijn vaker terug te vinden in brochures en advertenties, waarin deze gecombineerde diensten aan het publiek worden aangeboden.
Sportmassage is vooral gericht op de spieren. Nog te vaak denkt men, dat alleen sporters hiervan profiteren, maar velen hebben ontdekt, dat de sportbeleving van de mens een evolutie doormaakt. Op deze gewijzigde marktsituatie speelt ook het N.G.S. in en in afgeleide vorm ook de leden van het N.G.S.


De visies op sport zijn drastisch gewijzigd
Dr. Bart Crum, wetenschappelijk medewerker aan het instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek zegt hierover o.a. ‘Als gevolg van de vergaande automatisering werd en wordt het lichaam steeds meer buiten spel gezet. Maar het lichaam protesteert en neemt wraak via stress, hart- en vaatziekten. De joggende angsthazen komen in beeld. En vervolgens de herontdekking van het lichaam. Er ontstaat een hele bewegingscultuur. Het zo vertrouwde prestatieve sportmodel krijgt een veelzijdig patroon. Sporten voor de gezondheid: Voorheen was het leven om te werken, nu is het werken om te leven. Bart Crum spreekt ook over een ‘versporting van de maatschappij’.

Veranderende maatschappij

Uit recente onderzoeken komt naar voren, dat als er gevraagd wordt een prioriteitenlijst te maken over werk, gezin en vrije tijd, het duidelijk is, dat het gezin het hoogste scoort, hoger dan vrijetijdsbesteding. Het werk heeft de laagste prioriteit. Werken doe je om een inkomen te hebben. Werk en vrije tijd zijn twee eigen werelden geworden. Vrije tijd geeft ontspanning en de mogelijkheid tot het behouden van vriendschappen. Er is nog steeds een tendens naar vermindering van arbeidsduur. En daarbij komt dat arbeid niet meer gezien wordt als doel van het bestaan. Dit betekent dat er een verschuiving van waarden en normen te zien is, welke ook consequenties heeft voor het vakgebied van de sportmassage. Daarbij zijn nog een aantal andere negatieve tendensen gaande. In nagenoeg alle landen is er vanaf de zeventiger jaren een terugloop te constateren in de (georganiseerde) actieve sportbeoefening. En die daling zet zich gestaag voort ondanks allerlei acties om toch maar te bewegen.

Veranderingen in sport(beleving)
Vercommercialisering, veruiterlijking, verindividualisering, het zijn woorden die allemaal betrekking hebben op de huidige en mogelijk toekomstige ontwikkelingen in de sport.
Dr. T. Kamphorst zegt tijdens een studiedag b.v. ‘Sportbeleving is een individuele optie geworden, je doet er wel of niet aan mee’. ‘Desintegratie, is ook zo'n factor. Wie kan er nog wijs uit al dat gebakkelei tussen de prof- en amateursectie van de K.N.V.B.? Praten beide niet meer over voetbal?'
Het mag duidelijk zijn, dat al deze en nog veel meer zaken invloed uitoefenen op het werkterrein van lichaams- en sportmassage. Maar hebben wij hiermee leren omgaan, met dit veranderende beeld?
In diverse boeken met betrekking tot de organisatie van de sport in Nederland wordt nog onderscheid gemaakt tussen Sportbeoefening, georganiseerd door bonden (Topsport, wedstrijdsport, jeugdsport) en sportbeoefening, niet georganiseerd door bonden (Recreatiesport, schoolsport, bedrijfsport, sportvakantiebesteding). Bart Crum zit direct bij de huidige situatie:


Van topsport, via avonturensport naar lustsport

Crum onderscheidt:

  • de topsport: deelnamemotief: absoluut presteren, status en inkomen, ook het onderwijs ziet hier een gat in de markt;
  • de wedstrijdsport.- deelnamemotief: gezamenlijk ervaren van de spanning van de wedstrijd, ontspanning en sociaal contact in verenigingsverband.;
  • de recreatiesport.- deelnamemotief. sportief recreëren;
  • de fitnesssport.- deelnamemotief: fysieke fitness, vaak op eigen houtje maar steeds vaker in commerciële fitnesscentra;
  • de avontuursport.- deelnamemotief: spanning en avontuur, meestal commercieel aangeboden, bijvoorbeeld wildwatervaren;
  • de lust-pret-pleziersport.- deelnamemotiefexclusief en onverplichtend zoals zwemparadijzen;
  • de cosmetische sport.- gericht op een modeluiterlijk bijvoorbeeld body-building.

Sun, sand, sea, snow, and satisfaction
Topsport wordt volgens Bart Crum steeds meer een aangelegenheid van de media, commercie, politiek en wetenschap (‘Talenten opsporen en opfokken’); de wedstrijdsport (typisch voor de verenigingen) is een cocktail van prestatie en ontspanning maar in de recreatiesport staan toch plezier en gezondheid voorop en wordt aan de (veelal persoonlijke) prestatie veel minder waarde gehecht. Fitness is in zijn ogen te veel gericht op de gezondheid, de ‘cosmetische sport’ op de lichamelijkheid, de lustsport ('Sun, sand, sea, snow, and satisfaction), nagebootst in de tropische zwemparadijzen van bungalowparken, zijn slechts kort durende ervaringen en de avonturensport (bergbeklimmen, wildwatervaren, survival, parasailing, etc.) is te veeleisend en houdt te veel risico's in.
En met deze veranderingen past de sportmassage als vakgebied zich constant aan en behoudt daardoor attractiewaarde. De opleiding speelt op deze veranderingen in alsmede op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in het vak als zodanig.

Vervagende vakgebiedsgrenzen
Door deze geruisloze uitbreiding en integratie van vervagende grenzen treedt hetzelfde op in de lichaamsverzorgingsgroepen. Waarvan de lichaams- en sportmassage onverbrekelijk onderdeel is. Vele vakgenoten hebben diverse disciplines samengebracht tot één praktijkgeheel, waar men de cliënten op haar/zijn wenken kan bedienen.

Bent u geïnteresseerd in een cursus sportmassage, raadpleeg dan

onze prospectus
of vul het informatieformulier van de GOS in.