Gelderse Opleiding voor Sportmassage
 

 

Medical Taping Concept (Kinesiotaping)

Ontwikkeling van een nieuw behandelconcept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Azië, met name in Japan en Korea. Principes uit de chiropractie en de kinesiologie gaven aanleiding tot de ontwikkeling van een nieuwe
methode, vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen.
De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar daar-naast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aan-doeningen geven.
Voortbouwend op deze gedachte, werd een elastische tape ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren. Eind jaren negentig introduceerde ex-profvoetballer Alfred Nijhuis de methode in Europa. In Amerika en Azië werd toen al steeds meer gebruik gemaakt van de methode en ook in Europa won de behandelmethode al snel aan populariteit.
Tegenwoordig is er een groeiende groep enthousiaste behandelaars in Europa. Diverse professionele behandelaars in Nederland en Duitsland ontdekken nog altijd nieuwe toepassingsmogelijkheden en technieken en wisselen kennis en ervaringen met elkaar uit. De meer verfijnde en uitgebreide methodiek die zo is ontstaan en zich steeds verder ontwikkelt, wordt het Medical Taping Concept genoemd.

  MTC_1  

 

Eigenschappen van de tape
In het Medical Taping Concept wordt gebruik gemaakt van een elastische, katoenen tape met een anti-allergische lijmlaag. De lijmlaag is in een speciaal patroon aangebracht, zodat het materiaal ventileert. Daardoor wordt de tape zeer goed verdragen, zelfs bij langdurige toepassing. Bij zorgvuldig gebruik komen huidirritaties zelden voor.
De tape is tot 140% rekbaar, wat vergelijkbaar is met de rekbaarheid van de huid. Ook dikte en gewicht van de tape zijn vergelijkbaar met de huid. Door deze eigenschappen is het mogelijk om met de tape een soort'tweede huid'
te vormen.
Het materiaal is met 10% voorspanning op het papier aangebracht.
De tape is in de lengte rekbaar en wordt dus ook altijd in de lengte gebruikt. De lijmlaag neemt de lichaamswarmte aan en plakt beter naarmate de tape op temperatuur komt. De tape wordt altijd licht vastgewreven en komt daarbij
al op temperatuur. Is de tape eenmaal vastgewreven, dan kan het niet meer opnieuw worden teruggezet, de tape plakt slechts één keer.
De tape kan meerdere dagen gedragen worden. Bij langdurige toepassing verdient het aanbeveling om de tape om de twee tot drie dagen te vernieuwen. Alle toegepaste elastische tape is waterbestendig. Er kan mee gedoucht worden. De extra watervaste varianten verdragen ook zwemmen of baden.
Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de subcutis, waar onder andere initiële lymfevaatjes, haarvaatjes en diverse afferente en efferente receptoren liggen. Door gebruik te maken van verschillende tape-technieken, kunnen diverse effecten bereikt worden. Eén van de belangrijkste effecten is pijndemping door drukvermindering en circulatieverbetering.

MTC_@   MTC_3

Effecten
Bij de meeste toepassingen van de tape wordt gebruik gemaakt van de rekbaarheid van de tape ten opzichte van de rekbaarheid van de huid. De huid van het te behandelen gebied wordt gerekt door de spieren en gewrichten in gerekte positie te brengen. De tape wordt vervolgens zonder rek op de huid neergelegd. Als het lichaamsdeel teruggaat naar de uitgangshouding, zorgt de elasticiteit van de tape ervoor dat de huid iets wordt opgetild. Er ontstaan welvingen, die'convolutions' worden genoemd.

Conventionele sporttape heeft als doel de bewegingsmogelijkheden te beperken. Bij het aanleggen van sporttape ontstaat een aanzienlijke drukverhoging, waardoor de bloedcirculatie en de lymfe-afvoer beperkt worden. De afname van circulatie heeft een vertragende werking op het herstel. Langdurige partiële of totale immobilisering van spieren of gewrichten veroorzaakt bovendien bewegingsbeperkingen, waardoor behandeling nodig is om te revalideren.
Binnen het Medical Taping Concept wordt het fysiologisch bewegen ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. Anders gezegd: CureTape ondersteunt precies dat, wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen.
Door de tape met verschillende technieken toe te passen, kunnen diverse weefsels op te onderscheiden manieren beïnvloed worden. Samenvattend zijn de effecten als volgt in te delen:

 1. pijndemping;
 2. spierfunctie verbeteren door tonusregulatie;
 3. ondersteunen gewrichtsfunctie, door:
  - stimuleren van proprioceptie;
  - positiebeïnvloeding van gewrichten;
  - beïnvloeden van de bewegingsrichting;
  - vergroten van de stabiliteit;
 4. belemmeringen in bloedcirculatie en lymfe afvoer opheffen;
 5. neuro-reflectoire beïnvloeding.

Algemene aandachtspunten
Er zijn een paar algemene aandachtspunten die altijd gelden, ongeacht de gebruikte tape-techniek.

 1. De huid moet schoon, droog en vetvrij zijn.
 2. Het is geen probleem om over haartjes te tapen, zolang de tape
  maar op de huid hecht. Als er teveel beharing is, moet die
  afgeschoren worden. Aangezien de tape ook weer verwijderd
  moet worden, is het meestal aan te bevelen om haartjes sowieso
  weg te halen.
 3. CureTape van het papier halen gaat het makkelijkst als men het
  afgeknipte stuk tape met de katoenen kant naar zich toe houdt en
  met de vingertop over de bovenzij gaat.
 4. De basis en het anker van de tape worden altijd zonder rek
  aangebracht.
 5. Basis en ankers van de tape worden altijd rond geknipt. De tape
  blijft daardoor beter en langer zitten.
 6. Vermijd plooien in de tape of in de huid onder de tape. Op
  plaatsen met plooien ontstaan makkelijk huidirritaties.
 7. Als de tape is aangelegd, licht warmwrijven voor optimale
  hechting.
MTC_4   MTC_5

 

Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfe-afvoer belemmerd, waardoor de druk op de nociceptoren toeneemt. Het lichaam vertaalt dit als pijn.
De liftende werking van CureTape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfe afvoer weer worden hersteld. De druk op de nociceptoren neemt af. De ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk, wat bevorderend is voor weefselherstel.


CureTape hecht beter als het materiaal warmer wordt. Daarom voorzichtig zijn met toe-passing van warmte op huidgebieden met tape.
Soms ontstaat er kortdurend (10 tot 20 minuten) jeuk onder de tape. Dit is geen probleem. Bij jeuk of irritatie die langer dan een half uur duurt, moet de tape verwijderd worden.

 1. De tape moet voorzichtig verwijderd worden. Bij voorkeur flink nat maken, de huid strak trekken en de tape van boven naar onder van de huid af rollen.
 2. Er kan een flinke huidirritatie ontstaan als de tape onzorgvuldig verwijderd wordt!
 3. De tape kan alleen In de lengte gebruikt worden. Als er kleinere tapes nodig zijn, (bijvoor-beeld voor kinderen) moet de breedte van de tape bijgeknipt worden.

Hoewel de huid vetvrij moet zijn om de tape te laten hechten, vormen de zuivere, essentiële oliën uit de aromatherapie een uitzondering. De tape hecht zelfs beter op deze olie. Enige voorzichtigheid is hierbij wel geboden: sommige oliën veroorzaken huidirritatie en voor bepaalde oliën gelden contra-indicaties. Meer informatie hierover is te vinden in de boeken over aromatherapie.

  MTC_6